kupp_logo

Föreningen och dirigentnätverket KUPP! – Kvinnor upp på pulten!  har bildats för att stötta och aktivt synliggöra svenska kvinnliga dirigenter och verka för att dessa regelbundet ska få dirigentuppdrag i våra professionella orkestrar.
Föreningen vill vara en plattform för utbyte av erfarenheter och konstnärliga tankar, fokusera på jämställdhetsfrågor och skapa debatt. Vår uppgift är också att bana väg för en ny generation kvinnliga dirigenter.

Minoritet – hur länge till?


Idag är kvinnliga dirigenter fortfarande en minoritet i världen och i Sverige. Undersökningar visar att endast ett fåtal konserter/föreställningar i Sverige dirigeras av en kvinna!
Det är hög tid att verka aktivt för att förändra den bilden. Det finns idag ett stort kunnande och en bred erfarenhet bland många kvinnliga dirigenter, men för att utvecklas som dirigent och musiker behöver man samarbeta med orkestrar på hög nivå. Utan orkester – inte en ton! Genom ett tätt samarbete med det professionella musiklivet kan dirigenter av världsklass skapas.

 

Nya former behövs

Vi vill tillsammans med orkesterinstitutioner och operahus utveckla både dirigentyrket och det moderna ledarskapet. Det ligger i tiden att förändra synen på den klassiska musiken och vi behöver nya former för att attrahera publiken. Vi är övertygade om att vi kan bidra med detta och att det är värdefullt med både manligt och kvinnligt ledarskap på pulten.

Styrelse 2019

Styrelse 2019
Helena Söderman Bohlin, ordförande
Ulrike Heider, sekreterare
Sofia Östling, kassör
Marit Strindlund, ledamot
Karin Swift, suppleant

Styrelse 2018
Maria Eklund, ordförande
Merete Ellegaard, kassör och vice ordförande
Karin Switz, sekreterare
Marit Strindlund, ledamot 
Ulrike Heider, ledamot
Sofia Östling, ledamot

Styrelsen 2017
Maria Eklund, ordförande
Merete Ellegaard, kassör och vice ordförande
Karin Switz, sekreterare
Marie Rosenmir, ledamot 
Stina Widén, ledamot 
Ulrike Heider, suppleant
Sofia Östling, suppleant