kupp_logo

Vi välkomnar nya styrelsen för 2019
Helena Söderman Bohlin, ordförande
Ulrike Heider, sekreterare
Sofia Östling, kassör
Marit Strindlund, ledamot
Karin Swift, suppleant

Läs hela inlägget »

KUPP anordnar i samarbete med Kultur i Väst, RUM, Göteborg Wind Orchestra, SOF, KVAST, Dalasinfoniettan, Blåsarsymfonikerna och GSO kursen Dirigent. 
Kursen fångar upp unga, motiverade kvinnor med orkesterbakgrund och erbjuder dem möjlighet att fördjupa sig i dirigentyrket, inför ett framtida karriärval. Förutom att ge dem tekniska färdigheter inom orkesterledning visar den också att det finns kvinnliga förebilder på pulten.

I augusti 2017 startade dirigeringskursen, med en intensivhelg i Göteborg. Fram till i juni 2018 träffas deltagarna vid sammanlagt sju tillfällen. De arbetar med slagteknik, partiturstudium och repetitionsteknik. Andra moment är genusföreläsningar, mål- och visionsarbete, orkesterpsykologi, studiebesök på repetitioner och konsertbesök. De gör också orkesterpraktik med Göteborg Wind Orchestra, Dalasinfoniettan, Blåsarsymfonikerna och Side by Sides ungdomsorkester. Under arbetets gång har de möjlighet att kontakta sin mentor, för frågor eller funderingar.

Huvudlärare är Merete Ellegaard. Övriga gästlärare och inspiratörer är bland andra: Kerstin Nerbe, Marit Strindlund, Maria Eklund, Cathrine Winnes och Alice Farnham.

Här kan du läsa mer om kursen Dirigent!
Här kan du läsa mer om årets deltagare i kursen!​​​​​​​

Läs hela inlägget »

Efter offentliggörandet av KUPP:s statistik över antal framföranden med kvinnliga dirigenter under spelåret 2016/17 i svenska offentligt finansierade orkestrar har detta uppmärksammats i media.

Först ut med nyheten var P1 Kultur/Kulturnytt och Helsingborgs Dagblad.

Även Rättviseförmedlingen har skrivit om statistiken. De har redan sedan tidigare engagerat sig i frågan om kvinnliga dirigenter genom upprättande av en lista med kompetenta icke-normativa dirigenter. Efter publiceringen av KUPP:s statistik har de bett sina följare på Facebook att fylla på med fler namn. Detta går även att göra på deras hemsida.

Ladda ner statistiken här.

Läs hela inlägget »

KUPP:s ordförande Maria Eklund talar ut i marsnumret av tidningen OPUS.

”Jag är övertygad om att det kommer att ge bredare konstnärliga perspektiv med olika uttryckssätt.”

Förändringen mot en mer jämställd situation för svenska dirigenter måste komma snabbare. Det menar Maria Eklund, dirigent och ordförande för Kupp – Kvinnor Upp På Pulten sedan ett år tillbaka. Du möter henne i nya numret av Opus i en lång och öppenhjärtig intervju signerad Jane af Sandeberg.
Läs OPUS nyhetsbrev här.

Läs hela inlägget »

Svenska kvinnliga dirigenter är fortfarande diskriminerade i de flesta svenska orkestrar och operahus. Undantaget är Folkoperan som visar vägen med en hög andel svenska kvinnliga dirigenter.

KUPP! – Kvinnor Upp På Pulten, en förening som representerar svenska kvinnliga dirigenter, presenterar idag ny statistik för antalet framföranden/konserter vid svenska konsert- och operahus för säsongen 2015-2016. Statistiken visar att antalet framföranden för svenska kvinnliga dirigenter är 7 % och för utländska kvinnor 10% av det totala antalet. (Se dokumentet andel framföranden/dirigent 2015-16.) Motsvarande siffror för säsongen 2013-2014 var 3 % för svenska kvinnliga dirigenter och 5 % för utländska kvinnor. Det ser ju uppenbarligen ut som om det har skett en förbättring under dessa två år men tittar man närmare på orsaken, så visar det sig att en stor del av förändringen beror på att Folkoperan har en väldig hög andel svenska kvinnliga dirigenter och har ökat antal föreställningar, vilket mer än fördubblat procenttalen.
2013-2014 hade Folkoperan 32 föreställningar varav 28 dirigerades av svenska kvinnor. 2015-2016 är det inplanerat 82 föreställningar varav 65 dirigeras av svenska kvinnor. Om man helt bortser från Folkoperans föreställningar så kan vi konstatera att andelen framföranden/konserter av svenska kvinnliga dirigenter stannar på 1 %. Däremot så har de utländska kvinnliga dirigenternas andel ökat från 5 % till 10 %.

KUPP! kan konstatera att situationen för svenska kvinnliga dirigenter i stort sett inte förbättrats i årets undersökning men att de försök som görs från institutionernas sida för att förbättra jämställdheten görs genom satsningar på ett antal utländska kvinnliga dirigenter.
KUPP!s statistik bygger på de svenska orkestrarnas och operahusens egna generalprogram med drygt 1000 framföranden. Skol- och barnkonserter har inte inkluderats. Vi kan dock notera att svenska kvinnor får dirigera barnkonserter i något ökad utsträckning oavsett deras meriter. För de prestigefyllda abonnemangskonserterna så är utfallet för framför allt de svenska kvinnorna fortfarande katastrofalt dåligt. Detta sätt att presentera svenska kvinnliga dirigenter försvårar deras etablering på den globala marknaden och är diskriminerande. Musikinstitutionerna skapar egna oskrivna regler som missgynnar svenska kvinnliga dirigenter.

Den aktuella statistiken visar att situationen förändras mycket långsamt. KUPP! fortsätter kampen under 2016 genom att hålla dialogen med de svenska musikinstitutionerna och berörda politiker levande. Vi vill påminna om att det handlar om offentlig verksamhet som till stor del stöds av skattepengar. KUPP! anser att situationen måste förändras omedelbart för att uppnå minst 25 % kvinnliga dirigenter på alla musikinstitutioner för säsongen 2016-2017 med prioritering på de svenska kvinnorna. Det finns fortfarande flera institutioner som anlitar 0 % kvinnliga dirigenter.

Läs hela inlägget »

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!