kupp_logo

Sarah carlsson

Telefon: 073-6584876
e-post  
Hemsida

Sarah Carlsson är orkester-och kördirigent med sin bas på Gotland. Där dirigerar hon Gotlands musikkår och Visby Vokalensemble. Till hösten 2020 påbörjar hon kandidatutbildningen i orkesterdirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Tidigare har Sarah även dirigerat Gotlands Sinfonietta och flertalet körer i Visby. Sarah arbetar som pedagog på kulturskolan på Gotland och undervisar i dirigering, violin, viola och ensembler. Hon har studerat dirigering för Karin Eklundh, Helena Söderman Bohlin, Jerker Johansson, Stefan Parkman, Jan Risberg, Finn Rosengren och Emil Björklund.  Förrutom KUPP!-medlem är hon ävene invald i Svenska DirigentFöreningen (SDF) och har mottagit pris för sitt förnyelsearbete med Gotlands Sinfonietta och stipendier bland annat från Stiftelsen 25 Juli 1988 och Fruntimmerssamfundet i Visby.

Sarah Carlsson is an orchestra and choir conductor based in Gotland where she conducts Gotlands Musikkår and Visby Vokalensemble. She will start her BA in orchestral conducting at the Royal College of Music in Stockholm in the autumn of 2020. Earlier, Sarah also directed Gotland's Sinfonietta and several choirs in Visby. Sarah works as an teacher at Kulturskolan Gotland and teaches conducting, violin, viola and ensembles. She has studied conducting for Karin Eklundh, Helena Söderman Bohlin, Jerker Johansson, Stefan Parkman, Jan Risberg, Finn Rosengren and Emil Björklund. In addition to being a KUPP! -member, she is also elected to the Swedish Conductor Association (SDF) and has received an award for her renewal work with Gotland's Sinfonietta as well as scholarships from Stiftelsen 25 juli 1988, Gålöstiftelsen and Fruntimmerssamfundet i Visby.