kupp_logo

helena söderman bohlin

telefon: 076- 321 60 64 e-post


Helena Söderman Bohlin (född 1967) har arbetat som dirigent sedan många år och undervisar parallellt i ensembleledning och dirigering vid Stockholms Musikpedagogiska Institut och i ensemblemetodik vid Kungliga Musikhögskolan.

Helena har studerat vid Kungliga Musikhögskolan och på Sibeliusakademin. Bland lärarna kan nämnas Per Olsson, Jorma Panula, Eric-Olof Söderström och Tönu Kajluste. Den musikaliska grunden sattes med Bror Samuelsson som lärare i Västerås musikklasser.

Helena har varit dirigent och konstnärlig ledare för Stockholms Akademiska Orkester sedan slutet av 1990-talet. I den rollen har hon bjudit in och samarbetat med ett flertal av våra ledande solister och artister.

Helena var dirigent och producent för Mälardalsoperan i samarbete med Skansen där de satte upp ett antal operor ur den klassiska repertoaren. Hon arbetar mestadels i Sverige men internationellt kan nämnas Nice Symfoniorkester och gästdirigent till ett antal ungdomsorkestrar på Irland. Hon har även arbetat med populärmusik både som musiker och dirigent. Tillsammans med Dag Volle (Denniz Pop) har hon gjort ett flertal inspelningar som flöjtist, dirigent och varit musikerrådgivare.
Helena har skrivit arrangemang och dirigerat flera film- och tv-musikinspelningar. Bland andra kan nämnas Den Osynlige, 9 millimeter, Nocturne och Bibliotekstjuven.

Ur repertoaren: Brittens pianokonsert, Poulencs pianokonsert i c-moll, Poulencs orgelkonsert och cembalokonsert, Beethovens pianokonsert nr 1, 3, 5, Sjostakovitj pianokonsert nr 2, Sjostakovitj cellokonsert nr 1, Ravels pianokonsert i G, Nielsens flöjtkonsert, Chaminades Consertino för flöjt, Mozarts flöjtkonserter i D och G, Quantz flöjtkonsert i G, violakonsert av Rebecca Clark, violinkonserter av Bruch, Beethoven, Chachaturian m fl, baskonserter av Kussevitskij, Rôta, ett antal valthornskonserter, symfonier framförallt av Mozart och Beethoven, musik av Milhaud, Barber, Adams, uruppföranden av Ida Lundén, Elsa Gélas, Jonas Dominique, Jan van Matérn, ett flertal verk av Piazzolla, en mängd musik ur barockrepertoaren, operor som Bastien och Bastienne av Mozart, Orfeus och Evridice av Gluck med flera verk.

Bland solister kan nämnas Jonas Dominique, Joakim Svenheden, Johan Ullén, Terese Löf, Milica Seculic, Mikael Våge Zenskog, Johan Westre, Mikael Augustsson, Marika Schönberg, Lars Johansson Brissman, Paula Hoffman, Anders Kilström, Anders Lagerqvist, Magnus Båge, Nicolai Dunger, Anna Järvinen

Helena har haft ett nära samarbete med Florence Launay som forskat kring kvinnliga tonsättare från Frankrikes 1800-1900tal. Tillsammans har de hållit föredrag om kvinnliga tonsättare inkluderat uppförande av musikverk. Helena har satt igång arbetet med att bearbeta outgivet material för orkester tonsatt av Cecile Chaminade samt arrangerar ett antal pianoverk av kvinnliga franska tonsättare för kammarorkester