kupp_logo

helena söderman bohlin

telefon: 076- 321 60 64 e-post

Helena Sivsdotter Söderman (född 1967) har arbetat som dirigent sedan många år och undervisar parallellt i dirigering och ensembleledning vid Stockholms Musikpedagogiska Institut och i ensemblemetodik vid Kungliga Musikhögskolan.

Helena har studerat vid Kungliga Musikhögskolan och på Sibeliusakademin. Bland lärarna kan nämnas Per Olsson, Jorma Panula, Eric-Olof Söderström och Tönu Kajluste. Den musikaliska grunden sattes med Bror Samuelsson som lärare i Västerås musikklasser.

Helena har varit dirigent och konstnärlig ledare för Stockholms Akademiska Orkester sedan slutet av 1990-talet. I den rollen har hon tillsammans med orkesterns programråd bjudit in och samarbetat med ett flertal av våra ledande solister och artister.

Helena var dirigent och producent för Mälardalsoperan i samarbete med Skansen där de under flera år satte upp ett antal operor både ur den klassiska repertoaren och nyfunna svenska operor från 1700-talet. Hon har arbetat mycket med populärmusik både som musiker och dirigent. Tillsammans med Dag Volle (Denniz Pop) genomförde Helena ett flertal inspelningar som flöjtist, dirigent och musikerrådgivare.
Helena har skrivit arrangemang och dirigerat flera film- och tv-musikinspelningar oftast baserat på orkesterar basert på frilansmusiker. Bland filmerna kan nämnas Den Osynlige, 9 millimeter, Nocturne och Bibliotekstjuven.

Ur repertoaren: Brittens pianokonsert, Poulencs pianokonsert i c-moll, Poulencs orgelkonsert och cembalokonsert, Beethovens pianokonsert nr 1, 3, 5, Sjostakovitj pianokonsert nr 2, Sjostakovitj cellokonsert nr 1, Ravels pianokonsert i G, Nielsens flöjtkonsert, Chaminades Consertino för flöjt, Mozarts flöjtkonserter i D och G, Quantz flöjtkonsert i G, violakonsert av Rebecca Clark, violinkonserter av Bruch, Beethoven, Chachaturian m fl, baskonserter av Kussevitskij och Rôta, ett antal valthornskonserter, symfonier framförallt av Mozart och Beethoven, musik av Milhaud, Barber, Adams, uruppföranden av Ida Lundén, Elsa Gélas, Jonas Dominique, Jan van Matérn, ett flertal verk av Piazzolla, en mängd musik ur barockrepertoaren, operor som Bastien och Bastienne av Mozart, Orfeus och Evridice av Gluck med flera verk.

Bland solisterna kan nämnas Jonas Dominique, Joakim Svenheden, Johan Ullén, Terese Löf, Milica Seculic, Mikael Våge Zenskog, Johan Westre, Mikael Augustsson, Marika Schönberg, Lars Johansson Brissman, Paula Hoffman, Anders Kilström, Anders Lagerqvist, Magnus Båge, Nicolai Dunger, Anna Järvinen, Christopher Sander.

Helena har tillsammans med violasten Erika Södersten haft ett nära samarbete med Florence Launay som forskat kring kvinnliga tonsättare från Frankrikes 1800-1900tal. Tillsammans har de hållit föredrag om franska kvinnliga tonsättare inkluderat konserter för ett flertal olika originalsättningar, från duo till kammarorkester. De har fått ta hand om ett ospelat orkesterverk av Cécile Chaminade som kommer analyseras och stämutskrivas inom snar framtid.

Helena har tilldelats ett flertal stipendier, bland annat Stallbrödernas stipendium för sin mångsidighet inom musiken och senast (2018) emottog hon Göran Lagervalls Pedagogstipendium från Musikaliska Akademien.

Helena är ordförande för Föreningen KUPP! sedan 2019