kupp_logo

STYRELSEN FÖR 2019 ÄR VALD! Vi lyckönskar deras arbete!

Helena Söderman Bohlin, ordförande
Ulrike Heider, sekreterare
Sofia Östling, kassör
Marit Strindlund, ledamot
Karin Swift, suppleant