kupp_logo

statistik spelåret 2013-2014: svenska kvinnliga dirigenter missgynnas på  hemmamarknad

September är en månad då många konsert- och operahus presenterar sina generalprogram och vill locka besökare att köpa abonnemang. Den som planerar att besöka de stora institutionsorkestrarna kommer med största sannolikhet att få se och höra en orkester dirigerad av en man. Chansen att det kommer stå en svensk kvinna på pulten är nästintill obefintlig. Det visar statistik som gjorts på uppdrag av KUPP – Kvinnor Upp På Pulten.

Det finns alltså fortfarande en yrkesgrupp i Sverige år 2014 där svenska kvinnor är representerade med 0 % – kvinnliga svenska dirigenter i de årliga programmen hos de största svenska symfoniorkestrarna och operahusen i Malmö, Göteborg och Stockholm.

KUPP startades 2012 med syfte att förändra situationen för kvinnliga dirigenter på den svenska marknaden. De svenska skattefinansierade institutionsorkestrarna och operahusen nobbar svenska kvinnliga dirigenter, trots att det bland dessa finns mycket hög kompetens och att de regelbundet får prestigefyllda jobb utomlands. KUPP har med stöd från Statens Musikverk rest runt i landet under 2012-2014 och träffat alla orkester- och operachefer med syfte att uppmana dem att ge svenska kvinnor en tydlig plats på den svenska dirigentmarknaden. Situationen förändras dock mycket långsamt och det visar den aktuella statistiken. KUPP fortsätter kampen under 2014 genom att möta alla programråd i svenska orkestrar och operahus för att kunna förändra attityderna gentemot svenska kvinnliga dirigenter.

Om man tittar på alla ordinarie föreställningar i samtliga professionella svenska orkestrar och operahus under säsongen 2013-2014 så var andelen svenska dirigenter 44 %. Motsvarande siffra för svenska kvinnliga dirigenter är bara 3 %. Folkoperan, som är den enda institutionen med en kvinnlig chefsdirigent, svarar för drygt hälften av dessa föreställningar!

Ett exempel på de svenska orkestrarnas attityd gentemot kvinnliga dirigenter är Malmö Symfoniorkester, som i januari informerade om att de planerat en stor satsning på jämlikhet år 2016, nämligen en tävling för kvinnliga dirigenter. (Se artikel i Sydsvenskan från 11/1 2014: http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/dirigenttavling-ska-ge-plats-till-kvinnor/)
”Det märkliga är att första priset i den tävlingen är att få bli assistent till orkesterns chefdirigent”, säger Merete Ellegaard, ordförande i KUPP.  ”I alla andra internationella dirigenttävlingar brukar priset innebära att man får dirigera en eller ett par prestigefyllda konserter. Som assistent får man på sin höjd göra några förberedande repetitioner inför en produktion som sedan dirigeras av chefsdirigenten. Några egna konserter får man som regel inte göra – och därmed kommer vinnaren av denna tävling att förbli okänd för den stora publiken.”

Med de attityder som finns idag är det nödvändigt att införa ett omfattande jämställdhetsarbete med tydliga mål och konkreta åtgärder inom de statliga institutioner, som år efter år väljer att diskriminera de svenska kvinnliga dirigenterna på deras egen marknad. Istället väljer man att putsa upp sin jämställdhetsstatistik genom att pröva utländska kvinnor från de stora utländska agenturerna, dock även där i en väldigt liten skala. De utländska och svenska kvinnliga dirigenterna svarade tillsammans för 8 % av föreställningarna under säsongen 2013-2014.

”Genom att presentera denna statistik hoppas KUPP öppna en diskussion med de berörda institutionerna, vilka är väl medvetna om problematiken. De svenska orkestrarna och operahusen bör ge möjlighet för de svenska kvinnliga dirigenterna att utöva sitt yrke. För det behövs ett omfattande arbete med stöd från politiker och de berörda institutionerna, med krav om jämställdhet inom den klassiska musiken. KUPP kommer att följa utvecklingen noga under den kommande säsongen.”, säger Merete Ellegaard.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter

Etikettmoln