kupp_logo

"Föreningen och dirigentnätverket KUPP! – Kvinnor upp på pulten!  har bildats för att stötta och aktivt synliggöra svenska kvinnliga dirigenter och verka för att dessa regelbundet ska få dirigentuppdrag i våra professionella orkestrar.
Vår uppgift är också att bana väg för en ny generation kvinnliga dirigenter."

kupp på facebook